Naar inhoud

Openingsuren & contact

Administratie

Vandaag gesloten
adres
Bruidstraat 18470 Gistel
tel.
059 27 06 57
fax
059 27 53 42
e-mail
info@ocmwgistel.be

Klachtenbehandeling

De burger krijgt een luisterend oor als hij of zij niet tevreden is met de dienstverlening. Vaak kan hierdoor de escalatie van een conflict voorkomen worden. Het bestuur en de diensten van het OCMW Gistel - Sociaal Huis krijgen op deze manier ook de kans om eigen fouten recht te zetten en de werking te verbeteren. 

Een klacht is een manifeste uiting (mondeling, schriftelijk, elektronisch) van ontevredenheid door een klant of gebruiker over een handeling, een gedraging, een bejegening, een prestatie of een product binnen het OCMW van Gistel.

Het kan gaan om:

  • Het foutief verrichten van een handeling of prestatie.
  • Het niet uitvoeren van een handeling of prestatie.
  • Het afwijken van een vastgelegde of gebruikelijke werkwijze of procedure.
  • De behandelingswijze door een medewerker.
  • Een termijn.
  • Een beslissing van een medewerker van het OCMW.

Worden niet aanzien als een klacht:

  • Een melding.
  • Een suggestie.
  • Een vraag om informatie.

Een melding is het signaleren door een klant van een bepaalde tekortkoming in of een opmerking over het functioneren van het OCMW (bv. foutieve gegevens in een publicatie of op de website, het verkeerd spellen van een naam, …).

Een suggestie is een signaal van een klant met belangrijke informatie voor de verbetering van het kwaliteitssysteem of de dienstverlening binnen het OCMW.

Een vraag om informatie is wanneer een klant een correct antwoord wenst op gerichte informatie die voor hem/haar nuttig is.

Informatie ook beschikbaar in het infoblad

Hieronder vindt u ons klachtenreglement en het formulier waarvan u gebruik kan maken voor het uiten van een klacht.