Naar inhoud

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

Vandaag gesloten
adres
Bruidstraat 18470 Gistel
tel.
059 27 06 57
e-mail
sociaalhuis@ocmwgistel.be

Gratis telefoonnummer

Vandaag gesloten
tel.
0800 29 070

Leefloon

Elke persoon heeft recht op een minimaal inkomen of op maatschappelijke integratie. Dit kan in de vorm van een leefloon.

Voorwaarden?

- nationaliteit: Belg of ermee gelijkgesteld zijn

- leeftijd

- effectieve verblijfplaats in België

- onvoldoende bestaansmiddelen

- bereidheid tot werken

- het uitputten van het recht op sociale uitkeringen en / of onderhoudsgeld.

 

Waar aanvragen?

U kunt het leefloon aanvragen bij het OCMW van uw verblijfplaats.
Een maatschappelijk werker zal uw situatie onderzoeken en nagaan of u voldoet aan de voorwaarden.
Als u samenwoont, dan zal het OCMW ook een onderzoek instellen naar de bestaansmiddelen van de partner, ouder en / of kind. Deze bestaansmiddelen kunnen immers volledig of gedeeltelijk in aanmerking genomen worden.

Hoeveel bedraagt het leefloon? (bedragen vanaf 1 juni 2016)

Categorie

Jaarlijks bedrag

Maandelijks bedrag

Samenwonende persoon

€ 6.939,19

€ 578,27

Alleenstaande persoon

€ 10.408,80

€ 867,40

Persoon met gezin ten laste

€ 13.878,41

€ 1.156,53

 

Terugbetalen?

In sommige gevallen moet je het leefloon terugbetalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u gerechtigd bent op een andere uitkering, maar deze laattijdig wordt uitbetaald. U hebt uw leefloon dan op voorschot ontvangen.

Vragen?

OCMW Gistel – Sociaal Huis,
Bruidstraat 1
059 27 06 57

Gratis nummer: 0800 29 070