Naar inhoud

Openingsuren & contact

Sociaal Huis

Vandaag gesloten
adres
Bruidstraat 18470 Gistel
tel.
059 27 06 57
e-mail
sociaalhuis@ocmwgistel.be

Gratis telefoonnummer

Vandaag gesloten
tel.
0800 29 070

Voor zelfstandigen in moeilijkheden

Efrem

Kan een zelfstandige bij het OCMW terecht met zijn/haar problemen?

Zelfstandige ondernemers die vast lopen in hun situatie omwille van problematiek in hun privé en/of zakelijk leven, vinden zelden of slechts in uiterste nood de weg naar het Sociaal Huis.

Daarom wil het OCMW de hand reiken naar deze doelgroep waar veel verborgen problematiek aanwezig is. Onderzoek de laatste jaren wees uit dat de kans voor een zelfstandige om met armoede geconfronteerd te worden, veel groter is dan voor een niet-zelfstandige. Dat stemt helemaal niet overeen met het beeld dat de publieke opinie heeft over de zelfstandige. We horen immers vooral dat ondernemers veel geld verdienen. En als ze officieel niet veel verdienen, dan hebben ze wel ergens een zwarte kas. Dat soort vooroordelen blijft hardnekkig voortleven. Maar de risico’s bij een zelfstandige activiteit zijn legio. Ondernemers zijn de enige bevolkingsgroep die nog echt risico’s moet nemen met eigen middelen om hun boterham te kunnen verdienen. En bij velen dreigt de mooie droom om te slaan in een nachtmerrie.

In elk geval heeft het OCMW een verantwoordelijkheid ten aanzien van zelfstandigen met problemen. Vanaf heden wordt daar ook bijzonder werk van gemaakt door een samenwerking op te zetten met een gespecialiseerde begeleidingsdienst, EFREM vzw. Al 14 jaar leggen de medewerkers van deze dienst zich toe op het adviseren en begeleiden van actieve ondernemers die met situaties en vragen geconfronteerd worden waarop ze zelf geen uitweg of antwoord vinden, gefailleerden en allen die nog problematiek ondervinden omwille van een vroegere zelfstandige activiteit.

Het OCMW en Efrem volgen indien nodig het dossier samen op. Zo heeft het OCMW o.a. veel kennis en ervaring i.v.m. psychosociale begeleiding, problemen met energielevering, huisvesting, tewerkstelling, … en volgt die zaken op. Efrem vzw houdt zich dan eerder bezig met de rendabiliteit van een onderneming, btw-problemen, achterstallige sociale bijdragen en belastingen, met handelshuur, met de reorganisatie of de heroriëntatie van een zaak, met vergunningen, zelfs met de eventuele milieuproblematiek. De samenwerking is dus heel complementair.

Ook familie of vrienden welke in hun omgeving een (ex-)ondernemer kennen die de stap niet durft te wagen, kunnen gerust contact opnemen. Het is geen schande om door omstandigheden hulp nodig te hebben.

De hulpverlening van Efrem v.z.w. is gratis. Men kan contact nemen via een maatschappelijk werk(st)er van het OCMW Bruidstraat 11 te 8470 GISTEL – telefoon 059 27 06 57 – E-mail: socialedienst@ocmwgistel.be
of rechtstreeks met Efrem vzw telefonisch, via email of op afspraak: Armentierssteenweg 11/2 te 8957 MESEN – telefoon 057. 44.64.78 - E-mail: info@efrem.be