Naar inhoud

Praktisch

Bestuur

Bruidstraat 1
8470 Gistel


tel. 059 27 06 57
fax 059 27 53 42
e-mail

De voorzitter

Annie Cool

Mevrouw Annie Cool is de voorzitter van OCMW Gistel - Sociaal Huis.

De voorzitter wordt verkozen door en onder de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. Zij is de voorzitter van het vast bureau. De voorzitter leidt de activiteiten van het centrum. Zij zorgt ook voor het voorafgaand onderzoek van de zaken die aan de raad worden voorgelegd.
In dringende gevallen kan zij overgaan tot het onmiddellijk verlenen van financiële steun in afwachting dat de raad voor maatschappelijk welzijn wordt bijeengeroepen.
Tenslotte is zij verantwoordelijk voor de uitvoering van de genomen beslissingen en vertegenwoordigt zij het OCMW in alle gerechtelijke of buitengerechtelijke handelingen.